Albert Garcia-Alzorriz

Uncovering archive 2021 - Aefluents
Insular
Projecte artístic i documental que aborda la condició geogràfica i antropològica de Mallorca com una illa d'illes, a través del rodatge cinematogràfic en centres de gestió de recursos i complexos recreatius, amb la finalitat de cartografiar les paradoxes i hibridacions dels fluxos i afluents, tant metafòrics com reals, des de l'escala territorial a la molecular.

L'objectiu d'Insular és esbossar una poètica audiovisual compromesa amb els contextos ecològic i social contemporanis.