Casa Planas és un centre interdisciplinari de creació i interpretació contemporània del turisme a les Illes Balears.

COSTA

Observatori de la cultura i del turisme sostenible 2024-2025.

Viatja en el temps visitant el Planas Archive. Consulta les pròximes dates de visita.

Casa Planas inicia línia editorial amb els projectes d'investigació artística realitzats al Planas Archive.

Consulta els espais equipats per a la creació.
Consulta els tipus de residència de
Casa Planas.

Consulta les convocatòries obertes.