Privacitat

Última modificació: Novembre de 2019


Si us plau, llegeixi detingudament aquesta política de privacitat. En ella trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria. Ens reservem el dret d'actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per a complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o als seus drets, pot contactar amb nosaltres a través dels canals que s'indiquen més a baix.


Podrà sol·licitar una còpia d'aquesta política per a la seva conservació.


Vostè manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i veraces i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació d'aquestes. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d'aquesta política.


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?


Responsable: Centre Cultural Casa Planas AC


Adreça postal: Avinguda Sant Ferran 21, Palma, CP 07011. Islas Baleares. España.


Telèfon: (+34) 971 966 751


Correu electrònic: info@casaplanas.org


Per a què tractarem les seves dades?


Les dades dels nostres clients seran tractades per a la gestió administrativa de la relació que mantenen els voluntaris amb nosaltres i el compliment de les nostres obligacions legals. Així mateix, tractarem les seves dades per a mantenir-los informat sobre les nostres iniciatives i oportunitats de voluntariat.


Quant temps conservarem les seves dades?


De manera general conservem les seves dades durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessaries o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recaptades. Les dades tractades per a mantenir-lo informat sobre futures iniciatives es conservaran vigents mentre no sol·liciti la seva supressió.


Base jurídica dels tractaments


La base jurídica per al tractament de les seves dades personals és la seva pròpia sol·licitud de participar en el nostre programa de voluntariat, el compliment de les nostres obligacions legals, així com el nostre interès legítim a remetre-li comunicacions sobre futures iniciatives de voluntariat que puguin ser del seu interès.


De manera general, l'informem que la informació requerida serà necessària per a tramitar la seva sol·licitud de participació en el voluntariat.


A qui podem comunicar les seves dades?


Les seves dades només seran comunicades a tercers per obligació legal o quan sigui necessari per al programa.


Quins són els seus drets?


Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir a aquestes. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins per als quals van ser recollides.


En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d'altres persones.


En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.


Pot revocar el consentiment que hagués prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


L'informem que el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals li reconeix igualment el dret a la portabilitat de les seves dades.


Si vol deixar de rebre informació sobre les nostres iniciatives i oportunitats futures de voluntariat pot enviar un email a la següent adreça de correu electrònic: info@casaplanas.org


Per a exercir els seus drets haurà de remetre'ns una sol·licitud acompanyada d'una còpia del seu document nacional d'identitat o un altre document vàlid que l'identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l'apartat "Qui és el responsable del tractament de les seves dades?"


Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los a la pàgina de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.phpPOLÍTICA DE PRIVACITAT CLIENTS, VISITANTS I «AMICS DE CASA PLANAS»

Última modificació: agost 2019
Si us plau, llegeixi detingudament aquesta política de privacitat. En ella trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria. Ens reservem el dret d'actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per a complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o als seus drets, pot contactar amb nosaltres a través dels canals que s'indiquen més a baix.


Vostè manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i veraces i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació d'aquestes. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d'aquesta política.


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?


Responsable: Centre Cultural Casa Planas AC


Adreça postal: Avinguda Sant Ferran 21, Palma, CP 07011. Islas Baleares. España.


Telèfon: (+34) 971 966 751


Correu electrònic: info@casaplanas.org


Per a què tractarem les seves dades?


Les dades dels nostres visitants seran tractades per a la gestió administrativa i econòmica de la relació que mantenen amb nosaltres, la prestació dels serveis sol·licitats i el compliment de les nostres obligacions legals. Així mateix, tractarem les seves dades per a mantenir-los informat sobre les nostres iniciatives i oportunitats de voluntariat.


En cas de comptar amb el seu consentiment, les imatges preses durant les activitats podran ser difoses en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació, inclosos Internet, mailing, televisió i premsa, o qualsevol altre mitjà amb finalitats informatius sobre les activitats de l'Associació.


Finalment, per raons de seguretat, necessitem conèixer qui accedeix a les instal·lacions del museu i per això, tractarem les seves dades per a realitzar un control d'accés.


Quant temps conservarem les seves dades?


De manera general conservem les seves dades durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessaries o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recaptades. Les dades tractades amb fins comercials es conservaran vigents mentre no sol·liciti la seva supressió.


Base jurídica dels tractaments


La base jurídica per al tractament de les seves dades personals és la gestió de la relació contractual amb els nostres clients i usuaris, el compliment de les nostres obligacions legals, així com el nostre interès legítim a promocionar i millorar els nostres productes o serveis i, si així ho ha indicat, la seva autorització per a rebre les nostres comunicacions per mitjans electrònics. Per a la presa i difusió d'imatges de les activitats la base jurídica és el seu consentiment.


La legitimació per a dur a terme el control d'accés és el nostre interès legítim a vetllar per la seguretat de les instal·lacions del centre.


A qui podem comunicar les seves dades?


Les seves dades només seran comunicades a tercers per obligació legal o quan sigui necessari per a la prestació dels serveis sol·licitats.


Quant a la presa d'imatges, aquestes podran ser difoses en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació, inclosos Internet, mailing, televisió i premsa, o qualsevol altre mitjà amb finalitats informatius sobre les activitats de la Fundació, sent així accessibles al públic.


Quins són els seus drets?


Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir a aquestes. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins per als quals van ser recollides.


En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d'altres persones.


En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.


Pot revocar el consentiment que hagués prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


L'informem que el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals li reconeix igualment el dret a la portabilitat de les seves dades.


Para solicitar su baja de los tratamientos con fines comerciales puede enviar un email a la siguiente dirección de correo electrónico: info@casaplanas.org


Per a exercir els seus drets haurà de remetre'ns una sol·licitud acompanyada d'una còpia del seu document nacional d'identitat o un altre document vàlid que l'identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l'apartat "Qui és el responsable del tractament de les seves dades?"


Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los a la pàgina de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.phpPOLÍTICA DE PRIVACItat CONCURSOSSi us plau, llegeixi detingudament aquesta política de privacitat. En ella trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria.


Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o als seus drets, pot contactar amb nosaltres a través dels canals que s'indiquen més a baix.


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?


Responsable: Centre Cultural Casa Planas AC


Adreça postal: Avinguda Sant Ferran 21, Palma, CP 07011. Islas Baleares. España.


Telèfon: (+34) 971 966 751


Correu electrònic: info@casaplanas.org


Per a què tractarem les seves dades?


Les dades dels nostres visitants seran tractats per a la gestió del concurs i per a posar-nos en contacte amb el guanyador per a remetre-li el premi.


Quant temps conservarem les seves dades?


De manera general, conservem les seves dades durant la vigència del concurs i el temps necessari per a fer efectiu el premi. Cancel·larem les seves dades quan aquest hagi finalitzat.


Base jurídica dels tractaments


La base jurídica per al tractament de les seves dades personals és la seva pròpia participació en el concurs.


A qui podem comunicar les seves dades?


Les seves dades només seran comunicades a tercers per obligació legal o quan sigui necessari per a facilitar-li el premi.


Quins són els seus drets?


Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir a aquestes. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins per als quals van ser recollides.


En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d'altres persones.


En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.


Pot revocar el consentiment que hagués prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


L'informem que el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals li reconeix igualment el dret a la portabilitat de les seves dades.


Per a exercir els seus drets haurà de remetre'ns una sol·licitud acompanyada d'una còpia del seu document nacional d'identitat o un altre document vàlid que l'identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l'apartat "Qui és el responsable del tractament de les seves dades?"


Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los a la pàgina de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.phpPOLÍTICA DE PRIVACITAT VIDEOVIGILÀNCIA

Si us plau, llegeixi detingudament aquesta política de privacitat. En ella trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria. Ens reservem el dret d'actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per a complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o als seus drets, pot contactar amb nosaltres a través dels canals que s'indiquen més a baix.


Podrà sol·licitar una còpia d'aquesta política per a la seva conservació.


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?


Responsable: Centre Cultural Casa Planas AC


Adreça postal: Avinguda Sant Ferran 21, Palma, CP 07011. Islas Baleares. España.


Quina informació personal obtenim?


Les dades que tractem són les que s'obtenen de les càmeres de videovigilància instal·lades per a la seguretat de les instal·lacions.


Per a què tractarem les seves dades?


Tractarem les dades captades, amb finalitats de videovigilància i seguretat de les instal·lacions.


Quant temps conservarem les seves dades?


Les dades seran cancel·lades en el termini màxim d'un mes comptat a partir del moment en què van ser captades, sense perjudici de la seva conservació durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables, per exemple, per a acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.


Base jurídica dels tractaments


La base jurídica per al tractament de les dades captades a través del sistema de videovigilància és l'interès legítim a vetllar per la seguretat de les instal·lacions.


A qui podem comunicar les seves dades?


No es comunicaran les seves dades a tercers, excepte empara legal.


Quins són els seus drets?


Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir a aquestes. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins per als quals van ser recollits. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d'altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix i sota unes certes condicions podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament. Per a exercir els seus drets haurà de remetre'ns una sol·licitud acompanyada d'una còpia del seu document nacional d'identitat o un altre document vàlid que l'identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades en l'apartat "Qui és el responsable del tractament de les seves dades?" Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los a la pàgina de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.phpPOLÍTICA DE PRIVACITAT WEBÚltima modificació: agost 2019


Aquesta política de privacitat s'aplica a la web www.casaplanas.org. Si us plau, llegeixi-la detingudament. En ella trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria.


Ens reservem el dret d'actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per a complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o als seus drets, pot contactar amb nosaltres a través dels canals que s'indiquen més a baix.


Vostè manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i veraces i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació d'aquestes. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d'aquesta política.


De manera general, els camps dels nostres formularis que són assenyalats com a obligatoris, s'hauran d'emplenar necessàriament per a poder tramitar les seves sol·licituds.


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?


El responsable del tractament de les dades personals recollits en aquesta web és:


Responsable: Centre Cultural Casa Planas AC


Adreça postal: Avinguda Sant Ferran 21, Palma, CP 07011. Islas Baleares. España.


Telèfon: (+34) 971 966 751


Correu electrònic: info@casaplanas.org


Quina informació personal obtenim?


Les dades que tractem són les que s'obtenen:


Dels formularis que Vostè empleni i de les sol·licituds que formuli a la Web, per exemple, quan decideix fer una contribució a través del nostre formulari de “Socis de Casa Planas” o sol·licita rebre nostra newsletter.


D'analítiques obtingudes a partir de la navegació d'usuaris de la Web.


Les dades que obtenim són proporcionades, bé directament per Vostè, bé pels tercers que tramitin peticions en el seu nom.


Les categories de dades que tractem consisteixen típicament en:


Dades identificatives i de contacte, DNI o passaport;


Dades de característiques personals, com ara idioma, gènere, data de naixement i nacionalitat;


Dades econòmiques i de transaccions;


Dades relacionades amb la seva navegació, per exemple, l'adreça IP des de la qual es connecta a la Web, weblogs, pàgines visitades o accions realitzades a la Web. Per a això utilitzem cookies i tecnologies similars que poden implicar el rastreig de la seva navegació. Més informació a la nostra política de cookies disponible en www.casaplanas.org.


Dades relatives al seu historial de reserves i de contacte amb el grup.


Per a què tractarem les seves dades?


Les dades dels nostres usuaris seran tractades per a la gestió de la relació amb ells, l'atenció a les seves sol·licituds i consultes, l'administració i la gestió de la seguretat de la web i el compliment de les nostres obligacions legals. Aquestes dades seran igualment tractades per a fins d'analítiques i de millora de la qualitat dels nostres serveis. Així mateix, tractarem les seves dades per a l'enviament de comunicacions comercials.


Quant temps conservarem les seves dades?


De manera general conservem les seves dades durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables, per exemple, en matèria comptable i fiscal, i durant el temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessaries o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recaptats. Els logs d'accés a àrees restringides de la web es cancel·laran al mes de la seva creació. Es cancel·larà la informació relacionada amb la navegació, una vegada finalitzada la connexió web i realitzades les estadístiques. Les dades tractades amb finalitats comercials es conservaran vigents mentre no sol·liciti la seva supressió.


A qui podem comunicar les seves dades?


Les seves dades només seran comunicades a tercers per obligació legal, amb el seu consentiment o quan la seva petició impliqui tal comunicació.


Base jurídica dels tractaments


La base jurídica per al tractament de les seves dades personals és la gestió de la relació jurídica amb els nostres usuaris, el compliment de les nostres obligacions legals, així com el nostre interès legítim a gestionar la seguretat i la qualitat de la web i promocionar els nostres serveis.


Quins són els seus drets?


Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir a aquestes. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins per als quals van ser recollides.


En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d'altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix i sota unes certes condicions podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.


Pot revocar el consentiment que hagués prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Per a sol·licitar la seva baixa dels tractaments amb finalitats comercials pot enviar un email a la següent adreça de correu electrònic: info@casaplanas.org


Per a exercir els seus drets haurà de remetre'ns una sol·licitud acompanyada d'una còpia del seu document nacional d'identitat o un altre document vàlid que l'identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l'apartat "Qui és el responsable del tractament de les seves dades?"


Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los a la pàgina de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a: http://www.agpd.es