Neus Marroig
i Laura Marte

Uncovering archive 2022 - IB dona
Gallufes
Programa de coeducació a les escoles sobre la memòria col·lectiva de les pageses. Amb aquest projecte es posen en valor els coneixements de dones rurals de la Tramuntana.

Projecte realitzat en col·laboració amb IBdona